Nesprávné způsoby argumentace (1. část)

6. ledna 2017 v 20:37 | miriabel |  oblíbené
Strašák
Dezinterpretujeme něčí tvrzení, abychom jej mohli snáze napadnout.

Přeháněním, zkreslováním nebo úplným přetvořením něčího tvrzení je o mnoho snazší prezentovat vlastní stanovisko jako rozumné. Tento typ nečestné argumentace rozumnou diskuzi zneucťuje.

Příklad: Will řekl, že bychom měli dávat více peněz do zdravotnictví a vzdělávání. Warren reagoval, že je překvapen tím, jak moc Will nenávidí zemi, že ji chce nechat bez obrany snížením výdajů na armádu.


Chybná příčina
Předpokládáme, že skutečný nebo domnělý vztah mezi dvěma věcmi znamená, že jedna je příčinou druhé.

Mnoho lidí si plete souvstažnost (věci se dějí současně nebo sousledně - po sobě) a příčinnou souvislost (jedna událost způsobila vznik druhé). Někdy je korelace náhodná, jindy může být způsobena běžnou příčinou.

Příklad: Roger poukazuje, jak v posledních několika staletích vzrostly teploty, zatímco se snižoval počet pirátů. Z toho vyplývá, že piráti ochlazují svět a globální oteplování je hoax.

Hraní na city
Snažíme se manipulovat s city partnera, se kterým diskutujeme, místo užití rozumných či přesvědčivých argumentů.

Apelujeme na emoce - strach, závist, nenávist, lítost, pýcha a další. Je důležité si uvědomit, že i logický argument může někdy vyvolat emoce nebo mít emocionální aspekt. Problém nastává až v situaci, kdy jsou emoce použity namísto logického argumentu nebo dokonce zakrývají skutečnost, že pro něčí tvrzení logický argument není. Každý, s výjimkou psychopatů, je ovlivňován emocemi. Hraní na city je proto běžnou a efektivní argumentační taktikou. V konečném důsledku se ale jedná o argumenty chybné, nečestné a mají tendenci dělat diskutérovy oponenty oprávněně emocionální.

Příklad: Luke nechtěl jíst vnitřnosti s růžičkovou kapustou. Jeho otec mu řekl, ať si vzpomene na chudé, hladovějící děti v zemích třetího světa, které neměly takové štěstí jako on a byly by vděčné za každé jídlo.


Texaský ostrostřelec
Vybíráme si z množiny fakt pouze ta, která vyhovují našemu tvrzení nebo hledáme právě takové vzorky, které potvrzují naše domněnky.

Název tohoto argumentačního klamu vznikl podle ostrostřelců, kteří stříleli náhodně do stodoly a terč pak namalovali na místo, kde bylo nejvíce děr po kulkách. Vznikne tak klam, že dotyčný je opravdu dobrý střelec. Shluky kulek vznikají nahodile, bez příčinné souvislosti.

Příklad: Výrobce sladkých nápojů poukazuje na výzkum, který uvádí, že tři z pěti zemí, ve kterých se pití nejvíce prodává, jsou mezi prvními deseti zeměmi s nejzdravějším obyvatelstvem. Z toho dle výrobce vyplývá, že sladké nápoje jsou zdravé.

Naléhající otázky
Prezentujeme kruhový argument, ve kterém je závěr obsažen v premise.

Tento logicky nesoudržný argument se objevuje v případech, kdy máme určitou domněnku hluboko zakořeněnou tak moc, že ji bereme jako fakt.

Příklad: Slovo Zorba Velikého je vždy pravdivé a správné. Víme to, protože tak stojí psáno v knize Velká a neomylná kniha o nejdůvěryhodnějších faktech týkajících se Zorba, která nikdy nebude zpochybněna.

Odvolávání se na přírodu
Něco je přírodní a z toho důvodu platné, opodstatněné, nevyhnutelné, dobré nebo ideální.

Co je přírodní, je pro nás mnohdy automaticky dobré. To může ovlivnit naše myšlení. Jenže přirozenost sama o sobě nedělá věci dobrými či špatnými. Třeba vražda by mohla být považována za přirozenou, to ji ale nedělá dobrou či dokonce ospravedlnitelnou.

Příklad: Šarlatán přivandroval do města a začal nabízet různé moderní přírodní prostředky jako třeba velmi speciální čistou vodu. Deklaroval, že voda je 100% přírodní a lidé by se měli vyvarovat umělých léků, jako jsou třeba antibiotika.

Nepodloženost
Používáme naše osobní zkušenosti nebo izolované příklady místo přesvědčivých argumentů nebo důkazů.

Je pro nás mnohem jednodušší uvěřit něčímu svědectví či vysvětlení než se snažit pochopit složitá data či odchylky od nepřetržitosti. Kvantitativní vědecké důkazy jsou téměř vždy přesnější než osobní vjemy a zážitky. Pro nás je ale snazší uvěřit tomu, co je pro nás nebo někoho jiného hmatatelné než abstraktnějším statistickým údajům.

Příklad: Jasonův dědeček vykouřil 30 cigaret denně a žil 97 let. Tak nevěřte všem meta analýzám metodologických studií, dle kterých kouření škodí zdraví.

Střední cesta
Tvrdíme, že kompromis nebo střední cesta mezi dvěma extrémy musí být pravda.

Mnohokrát tomu tak skutečně je, ale nenechme se zmýlit. Někdy je tvrzení jednoduše nepravdivé a na půli cesty mezi pravdou a lží leží stále lež.

Příklad: Dle Hollyho způsobuje očkování u dětí autismus. Jeho kamarád zabývající se vědou mu sdělil, že jeho tvrzení už bylo vyvráceno - bylo dokázáno, že je nepravdivé. Alice navrhla kompromis, že očkování autismus někomu způsobit může, jinému nemusí.

Klamavý klam
Pokud je tvrzení nedostatečně podložené nebo chybně vyargumentováno, presumujeme jeho nesprávnost.

Pravdivé tvrzení může být prokazováno omyly či špatnými argumenty a naopak.

Příklad: Alice rozpoznala, že Amandin argument - nutriční terapeutka řekla, že je populární jíst zdravě, tak bychom tak měli jíst - je nesprávný, omylný. Měli bychom tedy jíst double cheeseburgery každý den.

Kluzký svah
Dovolíme-li, aby se stalo A, pak se Z se nakonec stane také. Z toho důvodu by se A nemělo stát.

Tento typ argumentu se vyhýbá nastolenému problému a odvádí pozornost k extrémním hypotézám. Nejsou ale předloženy žádné důkazy, které by extrémní hypotézy potvrdily. Tento klam využívá emoce - strachu. Argument je založen na nepodložených domněnkách.

Příklad: Colin tvrdí, že po zlegalizování homosexuálních sňatků bude následovat povolení sňatků mezi rodiči a dětmi, mezi lidmi a auty či opicemi.

Argument k člověku
Otevřenými či rafinovanými útoky na něčí charakter či osobní vlastnosti se snažíme zpochybnit jeho argument.

Útokem na osobnost člověka tak zpochybňujeme jeho argument, aniž bychom s ním museli o daném tématu debatovat.

Příklad: Sally prezentuje přesvědčivý a zajímavý způsob spravedlivějšího zdanění. Sam se zeptá publika: "Věřili byste něco ženě, která je svobodná, jednou byla zatčena a divně smrdí?"

Odvolání se na pokrytectví - "Ty taky"
Nejlepší obrana je útok. Vyhnete se argumentaci tak, že na kritiku zareagujete slovním útokem.

Originální název tohoto argumentačního klamu pochází z latiny: Tu quoque (vyslovujeme: too-kwo-kwe). Doslova se překládá jako "Ty taky". Tu quoque je běžně používaný efektivní prostředek k odvedení pozornosti. Naší kritikou rozlítíme druhou stranu, ta přestane hájit svůj postoj a přesune pozornost k agresorovu nařčení.

Příklad: Nicole zjistila, že se Hannah dopustila logického klamu. Hannah se ale Nicoliným zjištěním nezabývá. Obviní Nicol, že se v minulém rozhovoru dopustila taktéž logického klamu.

Skepse
Nejsem si vědom, jak něco funguje nebo je to těžké na pochopení, tak tvrdím, že to asi není pravda.

Složitá témata vyžadují určité množství porozumění před tím, než jsme schopni učinit smysluplný (informovaný) závěr. Místo získávání informací a snahy o pochopení bývá používán právě tento typ logického klamu.

Příklad: Kirk nakreslil obrázek ryby a člověka vedle sebe. Pohrdavě se zeptal Richarda: "Opravdu si myslíš, že jsem tak hloupý, abych uvěřil, že se z ryby mohl stát v průběhu času náhodnými změnami člověk?"

Přelíčení
Zaměníme důsledky nebo vymyslíme výjimky, když vidíme, že se naše tvrzení ukázalo být nesprávným.

Neradi se mýlíme. Neumíme ocenit výhody schopnosti změnit náš způsob nazírání na skutečnost díky lepšímu pochopení. Raději mnohdy vymýšlíme, jak se dá setrvat u starých přesvědčení i s nově zjištěnými fakty.
Nejčastějším způsobem, jak toho docílit, je post-racionalizovat důvod, proč musí zůstat pravdou to, co si myslíme, že je pravdou. Je obvykle velmi snadné najít důvod, proč věřit něčemu, co se nám hodí. Naopak přehodnotit vlastní přesvědčení vyžaduje charakternost a skutečnou poctivost před sebou samým. Musíme mít taky motivaci, je totiž lehké zůstat v pasti našeho stávajícího způsobu nazírání na svět kolem nás.

Příklad: Edward prohlašoval, že je jasnovidec. Když byly jeho schopnosti testovány v náležitých vědeckých podmínkách, neprokázaly se. Edward vysvětlil, že někdo z těch, co pro ně pracoval, musel věřit v jeho nadání.

---------------
Zdroj: thou shalt not commit logical fallacies. your logical fallacyis [online]. RICHARDSON, J.; SMITH, A.; MEADEN, S.; CREATIVE, F., (c) 2017 [cit. 6. 1. 2017]. Dostupné z: https://yourlogicalfallacyis.com/ .
Všechny uvedené argumentační klamy najdete tedy v angličtině na stránce: https://yourlogicalfallacyis.com/, ze které jsem je volně přeložila.
Pokud byste chtěli vidět všechny klamy pohromadě, klikněte ZDE.
O druhé polovině se dočtete v příštím článku.
Pokud jste se dostali až na konec, který argumentační klam používáte Vy? Usmívající se
 


Komentáře

1 modni-hity1 modni-hity1 | E-mail | Web | 6. ledna 2017 v 20:47 | Reagovat

Super blog aj clanok a ten obrazok je CUTE
pozyvam ta do sutaze na mojom blogu

2 Bordelář Bordelář | Web | 6. ledna 2017 v 21:53 | Reagovat

Po předlouhé diskuzi
s jedním z oponentů
došel jsem si pro Uzi
a zatáhl plentu.

3 Heaven Heaven | Web | 22. ledna 2017 v 16:44 | Reagovat

Chytrý článek. Vážně, spoustu lidí diskutující na internetu by si měli přečíst, jak jsou na tom blbě :D

4 CaseyOrina CaseyOrina | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 14:59 | Reagovat

<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>More info>>></a>

5 Philipappek Philipappek | E-mail | Web | 29. listopadu 2017 v 17:58 | Reagovat

ome people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

<a href=https://www.cialissansordonnancefr24.com/le-prix-du-cialis-en-pharmacie-en-france/>https://www.cialissansordonnancefr24.com/le-prix-du-cialis-en-pharmacie-en-france/</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.